Ankraj Bolu

Ankraj Bolu

Ankraj Bolu

Derin kazılar yapılırken yer altı suyu ve zemin göçmesi gibi problemlere karşı önlem almak için, kazı çukurun etrafında iksa sistemleri uygulanmaktadır. Bu iksa yapılarının yanal olarak satabil kalmasını sağlamak için zemin Bolu ankrajları yapılır.

  • Delgi
  • Ankraj halat yerlerinin uygulanması
  • Enjeksiyon

Germe uygulaması olarak dört aşamada gerçekleştirilmektedir. Ankraj işlemleri amaçlarına göre geçici ya da kalıcı olarak çeşitlendirilmektedir. Ankraj Bolu zemin içinde yata şekilde belirli bir açıyla açılmış delgi içerisine yerleştirilmiş olan korozyon durumlarına karşı korunmalı ve yüksek mukavemetli özel çelikten üretilen gergin bir halat yerleştirilerek içerisine beton yerleştirmek ile bir araya getirilen bir uygulamadır. Bolu ankrajlar pasif ya da öngermeli olarak iki çeşitte yer almaktadır.

Pasif ankraj uygulamaları kendi başlarına yük taşımayan fakat zeminin ilgili Ankraj Bolu parçasına doğru hareket ettiği zaman, yükün ankraja iletişmiş olduğu bir işlemdir. Pasif ankraj uygulamalarının maksimum yük taşıma durumuna ulaşabilmesi için büyük hareketlerin yapılması gerekir. Ön germeli ankraj uygulamaları büyük hareketleri çok daha kolay kabul edilebilir düzeye indirmek için zemin Bolu ankrajarı genel olarak yapıya veya zemin yüzey levhasına yapılmaktadır.

Geçici ankraj uygulamaları genel olarak bir projenin inşaatı esnasında kısa süreli olarak kuvvetlere karşı koyabilen ve bu sayede güvenli inşaat imkanı sunan işlemlerdir. Kalıcı ankraj uygulamaları devamlı olarak yapıların ve kazı destekleme işlemlerinin servis ömrü boyunca güvenliğini koruması için yapılır. Korozyon riskinin yüksek olarak yer aldığı ya da göçmeler olması halinde çok ciddi sorunların ortaya çıkabileceği bölgelerde bu ankraj uygulaması kullanılır.

Kullanım Alanları

  • Düşey olarak yer değiştirme riski bulunan alanlarda, bu riskin ortadan tamamen kaldırılmasında kullanılır.
  • Dönme riski taşımaya devam eden bölgelerde kullanılır.
  • Yapıların kritik şekilde yüzeyler boyunca kayma durumuna karşı emniyetinin sağlanmasında kullanılır.
  • Yeraltı sistemlerinin stabilitelerinin artırılmasında kullanılır.
  • Deney sahası dar şekilde bulunan alanlarda kazık yükleme deneylerinde kullanılır.
  • Barajların yükseltilmesinde kullanılır.

Firmamız sahip olduğu ö kiralık Ankraj Bolu makineleri ile beraber sizlere buradan ankraj hizmeti sunmaktadır. Türkiye'de pek çok uluslararası sanayi şirketinin farklı bölgelerdeki dış ticaret temsilciliğini yürütmeye devam ediyoruz. Ankraj uygulamaları konusunda birikim ve tecrübelerimizi paylaşarak, projelerin yapılmasında gereksinim duyduğunuz her konuda yardımcı olmaya devam ediyoruz. Siz profesyonel müşterilerimizin tüm Bolu ankrajihtiyaçlarını bu adresten gideriyoruz.

 02 Temmuz 2018, id:3495
telefonwhatsappmail